Formulieren downloaden

Op deze pagina treft u een overzicht met alle te downloaden formulieren.

Medische gegevens
Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven. Om toestemming te geven moet het formulier invullen en inleveren. U kunt het formulier hier downloaden.

Longfunctieonderzoek
Uw huisarts/praktijkondersteuner adviseert u om een afspraak te maken voor een longfunctieonderzoek. In deze Informatiebrief Longfunctieonderzoek in de Huisartsenpraktijk vindt u uitleg over de voorbereiding die u moet treffen (stoppen met medicatie) en hoe het onderzoek verloopt.

Uitschrijfformulier
Bij het veranderen van huisarts kunt u uw medisch dossier bij ons opvragen. U kunt hiervoor het uitschrijfformulier invullen en dit door alle betreffende personen laten ondertekenen. Vervolgens stuurt u het formulier op naar de praktijk. U kunt het ook scannen en daarna mailen naar: i.vanittersum@geertgrootepraktijk.nl (Let op: dit is géén mail voor (medisch) inhoudelijke vragen! Het wordt uitsluitend voor het uitschrijfformulier gebruikt) Uw dossier wordt digitaal verzonden naar uw nieuwe huisarts. Uiteraard gaat dit via een goedgekeurde, beveiligde verbinding.

Wilsverklaring
Bij verschillende patiënten- en belangenverenigingen kunt u voorbeelden van standaard wilsverklaringen krijgen. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ vindt u meer informatie over organisaties die standaard wilsverklaringen aanbieden. Ook vindt u in deze brochure informatie over het levenseinde, vragen hierover en onderwerpen die van belang kunnen zijn om met uw huisarts te bespreken.

Een standaard wilsverklaring kan aangevuld worden met uw eigen opmerkingen. Door uw aanvullingen in de verklaring kan het uw huisarts helpen om te handelen zoals u dat wenst in de laatste levensfase.

Een voorbeeld van een wilsverklaring vindt u hier.