Huisbezoek

Huisbezoeken worden primair gereserveerd voor patiënten die vanwege medische redenen niet naar de huisartsenpraktijk kunnen komen. Voor deze patiënten biedt de praktijk betere behandel- en onderzoeksmogelijkheden dan thuis. Als u wilt dat de dokter bij u thuis komt, moet u vóór 10.00 uur bellen. Op dat moment zal de dokter of assistente met u overleggen. Bij spoedgevallen zal de huisarts in principe zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

Na een ziekenhuisopname zal uw huisarts niet automatisch bij u langskomen. Indien u dit wel wenst, dient u dit aan te geven via de assistente, die het verzoek aan uw huisarts zal doorgeven.