Ouderenzorg

Juiste ouderenzorg: waarom onze huisartsenpraktijk het verschil maakt!

Ouderen staan vaak voor diverse uitdagingen, zoals een chronische ziekte, een fragiele gezondheidstoestand of gevoelens van eenzaamheid. Bij Huisartsenpraktijk Geert Groote realiseren we ons hoe belangrijk het is om een persoonlijke en effectieve benadering te hanteren. Wij streven ernaar om ouderen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, hoewel dit niet altijd haalbaar is.

 Ouderen kunnen bij ons terecht voor diverse specialisten zoals:

  • of de POH-S medewerkers. Zij zijn specifiek opgeleid om ouderen te helpen bij hun chronische ziektebeeld.
  • of bij een POH-GGZ.  Deze medewerkers begeleiden ouderen met geestelijke problemen, bijvoorbeeld na het overlijden van een partner of door de ongemakken van een chronische ziekte.
  • Ook hebben we een specialist valpreventie binnen het gezondheidscentrum. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u het beste hiervoor een afspraak maken bij fysioplus. De specialist valpreventie traint ouderen in het verbeteren van de mobiliteit, beweeglijkheid en balans.
  • Onze huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar de Specialisten Ouderengeneeskunde (SOG). De SOG draagt bij aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt.

Spreekuur ondersteuning huisarts

Een aantal assistentes binnen onze huisartsenpraktijk heeft een SOH (Spreekuur Ondersteuning Huisarts) opleiding gedaan. Dit betekent dat veelvoorkomende vragen en klachten, zoals een bloedneus, beoordeling van keelpijn, of een verstuikte enkel of knie, direct kunnen worden behandeld door deze assistentes. Voor veel ouderen is dit van grote meerwaarde, omdat ze zich gehoord voelen en direct de juiste hulp geboden krijgen, zonder onnodig te hoeven wachten op een afspraak met de huisarts.

Onderling overleg met de zorgpartners

Een keer per maand is er op de praktijk een multidisciplinair overleg. Tijdens dat overleg zijn de thuiszorg, de wijkverpleegkundige, een verpleeghuisarts, een apotheker en een casemanager dementie aanwezig. Zo zorgen we ervoor dat alle relevante zorgverleners en disciplines samenwerken en hun expertise bundelen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk af te stemmen. Door deze nauwe samenwerking kunnen we de zorg efficiënt coördineren, eventuele knelpunten snel signaleren en gezamenlijk beslissingen nemen die in het belang zijn van onze oudere patiënten. Dit bevordert de kwaliteit van de zorg en draagt bij aan het welzijn en de zelfstandigheid van onze ouderen.

Meer weten over onze ouderenzorg? Kijk dan ook eens op de pagina POH-Somatiek .