Opleidingspraktijk

Opleiding

Als praktijk vinden wij het belangrijk om een opleidingspraktijk te zijn omdat we willen bijdragen aan de opleiding van toekomstige zorgverleners, zoals huisartsen in opleiding, doktersassistentes in opleiding en co-assistenten. Door hen praktijkervaring te bieden onder begeleiding van ervaren huisartsen, helpen we hen om goede zorgprofessionals te worden.

Daarnaast stimuleert het werken met nieuwe generaties zorgverleners innovatie en frisse ideeën, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Ook zorgt het voor een dynamische en leerzame omgeving voor zowel zorgverleners als patiënten. Als opleidingspraktijk streven we naar hoogwaardige zorg en een positieve, lerende sfeer waarin iedereen zich kan ontwikkelen en bijdragen aan betere gezondheidszorg.

Ook zijn wij als De Geert Groote Huisartsenpraktijk aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Twee belangrijke activiteiten van dit netwerk zijn het opleiden van nieuwe huisartsen en het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Door deel te nemen aan dit netwerk dragen wij bij aan innovatie, kennisontwikkeling en de verbetering van de huisartsenzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij leveren gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

Wat wordt er gedaan met de resultaten?
Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:
– Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
– Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
– Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!